St Clements Church Logo

Explore The Church

/
/
/
/
STC-6219 – Tina Melanie Freitas Vieira
Print this record

Churchyard Record

Surname: Vieira

Christian Name: Tina Melanie Freitas

Age: 45

Burial Date: 2023-10-06

Plot Information

Location: Meadow Churchyard

Type: Ashes